STRANICA JE U IZRADI

RADONJIĆI - Guča Gora

Najstariji do sada pronađeni spomen Radonjića je iz 1765. godine u sačuvanim maticama krštenih Župe Guča Gora

... uskoro na portalu više podataka!

radonjici.gucagora.ba

Radonjici_s_Huma

Pogled na Radonjiće, Guču Goru i Biljansku dolinu s Huma

 

Radonjici_cesta

Ulaz u Radonjiće iz smjera Bukovice. Na slici Marica Nevistić rođena 1913. kao Rajić iz Guče Gore od Cakalina bila je udata na Radonjiće. Slikano 2003. kada je Marica imala već 90 godina. Bila je općenito posljednja gučogorska župljanka koja je nosila tradicionalnu nošnju sve do svoje smrti 2010. godine i pripadala je među zadnjim generacijama žena koje su tetovirale ruke - običaj koji vuče korijene iz Turskog doba a po nekima i od Ilira - posebna tema o kojoj će na portalu biti više riječi ...

 

Staze_Radonjici

Jedan od mnogobrojnih puteljaka omeđenih zidovima oko Radonjića

 

Pejzaz_Radonjici

Karakterističan okoliš Radonjića na visini od oko 1.000 metara n/m.

Lovrinovic_Radonjici

Svadba, obitelj Lovrinović, Radonjići 1960. - iz arhiva M.Slipac

Isječak iz dokumentarnog filma iz 1989. godine u produkciji Televizije Sarajevo o starom običaju tetoviranja odnosno bocanja ili križanja mladih djevojaka. Snimano uglavnom na Radonjićima a dijelom u Gučoj Gori i Maljinama.==================================================================================

STRANICA JE U IZRADI

KONTAKT: GucaGora@Gmail.com

radonjici.gucagora.ba

www.gucagora.ba

==================================================================================

Copyright © 2019-2024 Web Guča Gora. Sva prava pridržana.